Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021

Θυρανοίξια παρεκκλησίου τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στή Σκήτη Καυσοκαλυβίων

    

Μέ κατάνυξη καί εὐλάβεια ἐτελέσθησαν τά Θυρανοίξια τοῦ προσφάτως ἀνακαινισμένου παρεκκλησίου τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στήν Ἱερά Σκήτη Ἁγίας Τριάδος τῶν Καυσοκαλυβίων. Τό παρεκκλήσιο τῆς ὁμώνυμης ἔρημης καί ἐρειπωμένης ὁμώνυμης Καλύβης εἶναι πλησιόχωρο στόν προαύλειο χῶρο τοῦ Κυριακοῦ τῆς Σκήτης καί ἐπί πολλά ἔτη παρέμενε ἀλειτούργητο, ἐνῶ ἔχρηζε σημαντικῶν ἐπισκευῶν καί ἀνακαινιστικῶν ἐργασιῶν λόγω τῶν ἐκτεταμένων φθορῶν.

Πρόσφατα (Ἰούνιος- Σεπτέμβριος 2021), μέ πρωτοβουλία καί μέριμνα τοῦ Δικαίου τῆς Σκήτης Γέροντος Παταπίου Καυσοκαλυβίτου, ἔγκριση τῆς κυρίαρχης μονῆς Μεγίστης Λαύρας καί τῆς Γεροντικῆς Συνάξεως τῆς Σκήτης ἀλλά καί μέ τά ἀφιερώματα εὐλαβῶν χριστιανῶν, τό περικαλλές παρεκκλήσιο τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἀνακαινίστηκε ἐκ βάθρων καί διακοσμήθηκε μέ ὅλα τά ἀπαραίτητα.


Τά Θυρανοίξια τοῦ ἀνακαινισμένου παρεκκλησίου ἐτελέσθησαν ἀπό τόν σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Δράμας κο Παῦλο. Στό πλαίσιο τῆς Ἀκολουθίας τῶν Θυρανοιξίων τοῦ παρεκκλησίου τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ὁ Σεβασμιώτατος, ἐπιπροσθέτως, ἐγκαινίασε καί ἁγίασε τήν νέα ἀνατολική Πύλη εἰσόδου τοῦ Κυριακοῦ τῆς Σκήτης, πού ἀνηγέρθη προσφάτως καί ἤδη κοσμεῖ τόν ἱερό αὐτόν χῶρο.

Ὁ Σεβασμιώτατος βρέθηκε στήν Ἱερά Σκήτη Ἁγίας Τριάδος τό διήμερο 16-17 Ὀκτωβρίου, στό πλαίσιο τῆς προσκυνηματικῆς παρουσίας του στήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Προσκεκλημένος τῆς Σκήτης χοροστάτησε καί λειτούργησε κατά τήν Πανηγυρική Ἀγρυπνία τῆς Συνάξεως τῶν Καυσοκαλυβιτῶν Ἁγίων, πού τελέστηκε στό Κυριακό τῆς Ἁγίας Τριάδος. Κατά τήν ὑποδοχή του μάλιστα ἀπό τόν Δικαῖο τῆς Σκήτης, ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέφερε χαρακτηριστικά καί εὔστοχα πώς, ἐάν ὁλόκληρο τό Ἅγιον Ὄρος θά μποροῦσε νά θεωρηθεῖ - καί ὄντως εἶναι- ἕνας ναός τοῦ Ὑψίστου, καί ἡ ἀθωνική Ἔρημος ὡς τό Ἱερό Βῆμα, τά Καυσοκαλύβια εἶναι ἡ κόγχη τῆς Ἁγίας Τραπέζης τοῦ ναοῦ αὐτοῦ.

Τό ἀνακαινισμένο παρεκκλήσι τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἐκτός ἀπό ἕνα νέο κόσμημα τῆς Σκήτης, μέ τίς δυνατότητες πού προσφέρει, ὡς πλησιόχωρο τοῦ Κυριακοῦ, ἤδη συμβάλει συμπληρωματικά στήν κάλυψη τῶν λειτουργικῶν ἀναγκῶν τῶν πατέρων καί τῶν προσκυνητῶν τῆς Σκήτης Καυσοκαλυβίων πρός δόξαν Θεοῦ.
 

Πηγή: Ρομφαία