Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου 2021

Ὁ ἁγιορείτης λόγιος ἱερομόναχος Ἰωνᾶς Καυσοκαλυβίτης ὁ Αἰτωλός (+ 1765) ὡς συντάκτης καί μεταφραστής Βίων Νεομαρτύρων τῆς περιόδου τῆς Τουρκοκρατίας

  μοναχός Πατάπιος Καυσοκαλυβίτης

                        Δικαῖος Ἱ. Σκήτης Ἁγίας Τριάδος. Διδάκτωρ Θεολογίας

Εισήγηση του Παταπίου μοναχού Καυσοκαλυβίτου στο Γ' Διεθνές Επετειακό Συνέδριο Τοπικής Ιστορίας και Πολιτισμού (Αγρίνιο, 3-5 Σεπτ. 2021) με θέμα:  

Ὁ ἁγιορείτης λόγιος ἱερομόναχος Ἰωνᾶς Καυσοκαλυβίτης ὁ Αἰτωλός (+ 1765) ὡς συντάκτης καί μεταφραστής Βίων Νεομαρτύρων τῆς περιόδου τῆς Τουρκοκρατίας.