Τρίτη, 17 Αυγούστου 2021

Ο Μητροπολίτης Αδριανουπόλεως στα Καυσοκαλύβια

Στό πλαίσιο τοῦ προσκυνήματός του στό Ἅγιον Ὄρος, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιος ἐπισκέφθηκε τήν Παρασκευή 13 Αὐγούστου τά μακρυνά πλήν πάντερπνα Καυσοκαλύβια.

Στό εὐλαβικό του αὐτό προσκύνημα τόν Σεβασμιώτατο συνόδευαν πατέρες τῆς μοναστικῆς ἀδελφότητος τῶν Δανιηλαίων.

Στό Κυριακό τόν ὑποδέχθηκε ὁ Δικαῖος τῆς Ἱερᾶς Σκήτης Ἁγίας Τριάδος Καυσοκαλυβίων ὁσιολογιώτατος Γέρων Πατάπιος Καυσοκαλυβίτης, ὁ ὁποῖος τόν ξενάγησε στόν κυριακό ναό τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὅπου ὁ ὑψηλός ἐπισκέπτης ἐθαύμασε τίς περικαλλεῖς τοιχογραφίες καί τίς μεγάλης ἀξίας φορητές εἰκόνες.

Στόν ναό ὁ Σεβασμιώτατος καί ἡ συνοδεία του προσεκύνησαν τά ἱερά λείψανα πού ἀπό αἰῶνες φυλάσσονται στή Σκήτη.

Στή συνέχεια ἔγινε ξενάγηση στή Βιβλιοθήκη τῆς Σκήτης ἀπό τόν Βιβλιοθηκάριο γέροντα Πατάπιο, ὅπου ὁ κος Ἀμφιλόχιος ἔδειξε μεγάλο ἐνδιαφέρον γιά τά χειρόγραφα καί τά σπάνια παλαίτυπα, ἀλλά καί γιά τά κειμήλια τῆς Σκήτης, μέρος τῶν ὁποίων ἐκτίθενται στή Βιβλιοθήκη.


Κατόπιν παρακλήσεως τοῦ Δικαίου, γέροντος Παταπίου, οἱ πατέρες ἐπισκέφθηκαν τό πλησιόχωρο στό Κυριακό παρεκκλήσι τῆς ἔρημης καλύβης τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τό ὁποῖο βρίσκεται στίς μέρες μας ὑπό ἀνακαίνιση, μέ πρωτοβουλία καί ἔξοδα τοῦ Δικαίου.

Ἐκεῖ ὁ Σεβασμιώτατος ὁλοπρόθυμα ἐξέπεμψε ἀρχιερατική δέηση ὑπέρ ὁλοκληρώσεως τῶν ἐργασιῶν, τόσο τῆς ἀνακαινίσεως τοῦ παρεκκλησίου τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ὅσο καί τῆς ἀνεγέρσεως τῆς νέας ἀνατολικῆς πύλης εἰσόδου στό Κυριακό, ἔργο τό ὁποῖο καί αὐτό ἐκτελεῖται μέ πρωτοβουλία καί ἔξοδα τοῦ Δικαίου τῆς Σκήτης.

Ἡ εὐλογημένη αὐτή ἐπίσκεψη ὁλοκληρώθηκε μέ τό καθιερωμένο κέρασμα στό Συνοδικό τοῦ Κυριακοῦ, ὅπου ὁ Δικαῖος, γέρων Πατάπιος, προσέφερε στόν Σεβασμιώτατο κον Ἀμφιλόχιο, τό μόλις κυκλοφορηθέν ὑπ᾿ αὐτοῦ Προσκυνητάριον τῆς Σκήτης.

Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀδριανουπόλεως καί ἡ συνοδεία του εὐχαριστώντας εὐχήθηκαν στόν Δικαῖο, ὑπομονή καί ἐξ ὕψους δύναμη στή δύσκολη διακονία του καί ἐπιτυχῆ ὁλοκλήρωση τῶν ἔργων. Πηγή: Romfea.gr