Κυριακή, 29 Αυγούστου 2021

ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021 ΣΤΑ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΑ

 
Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ. ΦΟΡΗΤΗ ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΤΗΣ ΚΑΛΥΒΗΣ ΑΓ. ΑΚΑΚΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΕΡΟΜ. ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΣΚΟΥΡΤΟΥ. 1753

  Οἱ φωτογραφίες προέρχονται ἀπό τό Κυριακό τῆς Ἁγίας Τριάδος τῆς Σκήτης τῶν Καυσοκαλυβίων κατά τήν τέλεση τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο καθώς καί ἀπό προερόρτιο Θεία Λειτουργία, τήν ὁποία ἐτέλεσε στήν πανηγυρίζουσα ἱερά Καλύβη Ἁγ. Ἀκακίου ὁ ἴδιος λειτουργός, ἀρχιμανδρίτης Νεκτάριος Καλύβας ἐξ Ἀμφίσσης. 

  Τό παρεκκλήσιο τῆς Καλύβης τιμᾶται στήν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου. Ὁ π. Νεκτάριος ἔχει γίνει μεγαλόσχημος στήν Καλύβη τοῦ Ἁγ. Ἀκακίου ἀπό τόν καθηγούμενο τῆς Μεγίστης Λαύρας ἀρχιμ. Πρόδρομο καί πάντοτε συμπαρίσταται στόν παραδελφό του, Γέροντα τῆς Καλύβης καί Δικαῖο τῆς Σκήτης Ἁγίας Τριάδος Γέροντα Πατάπιο Καυσοκαλυβίτη.