Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020

ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΛΟΓΙΟΙ - ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΙΝΟΣ

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΙΝΟΣ
ΠΗΓΗ: Ἁγιορειτική Ἐστία