Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020

ΠΕΜΠΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ. 27- 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020