Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2017

Ο ΑΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ Ο ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΗΣ
Ὁ ἅγιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης.
Φορητή ἱερά εἰκών νεωστί ἱστορηθεῖσα
διά χειρός Παταπίου μοναχοῦ Καυσοκαλυβίτου
Νοέμβριος 2017. Ἱερά Καλύβη Ἁγίου Ἀκακίου. Ἅγιον Ὄρος.