Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Η ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ


Ἀσφαλής ἀνάπαυλα γιά τούς ὁδοιπόρους, μοναχούς καί προσκυνητές, στά ὅρια τῶν Σκητῶν Ἁγίας Ἄννης καί Νέας Σκήτης

Φωτογραφία: Πατάπιος μοναχός 
Η ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑἩ τέχνη τῆς χαλκογραφίας καλλιεργήθηκε ἐπάξια ἀπό πλειάδα Ἁγιορειτῶν πού χάραζαν καί στή συνέχεια τύπωναν μέ τή μέθοδο τῆς χαλκογραφίας παραστάσεις ἀθωνικῶν Μονῶν καί Σκητῶν καθώς καί ἀπεικονίσεις Ἁγίων. Ἐδῶ παρουσιάζεται μία σπάνια χαλκογραφία ἁγιορειτικοῦ ἐργαστηρίου, τοῦ ἔτους 1865, τῆς ἁγιοπαυλιτικῆς σκήτης Ἁγίου Δημητρίου (Λακκοσκήτη), πού κατοικεῖται ἀπό μοναχούς ρουμανικῆς καταγωγῆς.