Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

Το Κέρδος του Παραδείσου


«Ὁ καιρός πού μᾶς δίνει ὁ Θεός γιά να κερδίσουμε τόν Παράδεισο ἀξίζει τόσο, ὅσο ἀξίζει καί αὐτός ὁ Παράδεισος». 
  Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης