Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2017

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

Ὁ Χριστός εἶναι στοργικός Πατέρας«Μήν καταπιέζετε ἐγωϊστικά τόν ἑαυτό σας, πάνω ἀπό τίς δυνάμεις σας, καί δημιουργεῖτε ἄγχος. Ὁ Χριστός εἶναι στοργικός Πατέρας καί ὄχι τύραννος. Τόν φιλότιμο ἀγώνα μας χαίρεται ὁ Χριστός.
Ἐάν δέν μποροῦμε νά ἀγωνισθοῦμε πολύ ἤ καθόλου, τουλάχιστον νά τό γνωρίζουμε ταπεινά καί νά ζητᾶμε τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ».

                                                               Ὅσιος Παΐσιος Ἁγιορείτης