Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2017

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΕΙΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΕΦΣΚΙ

Ἁγιορείτικη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

Ἰσιδώρου μοναχοῦ, Ἀπάντησις εἰς Α. Δημητριέφσκι περί Διεθνοποιήσεως τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἐν Σμύρνῃ 1913


 
Το Βιβλίο μπορείτε να το δείτε εδώ