Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2016

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ
Στό τέλος τοῦ καλοκαιριοῦ. Ἀποχρώσεις στά νερά πού βρέχουν τό Ἅγιον Ὄρος
Φωτογραφία: Πατάπιος μοναχός