Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2016

ΜΟΝΑΧΟΥ ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑΤΟΥ: ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΚΑΙ ΕΝΟΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 Μελαγχολικά Καυσοκαλύβια. Φωτογραφία Παταπίου μοναχοῦ

Μοναχοῦ Θεοκλήτου Διονυσιάτου, «Μελαγχολικαί ἐνοράσεις διά τήν Ἑλλάδα», Θεοδρομία ἔτος ΙΖ΄, τχ. 3, Ἰούλ.-Σεπτ. 2015, σ. 408-411.
Τό προφητικό καί ἐπίκαιρο αὐτό κείμενο τοῦ ἀείμνηστου γέροντος Θεοκλήτου (+ 2006), τοῦ ἐπιφανέστερου Ἁγιορείτου λογίου τοῦ β΄ μισοῦ τοῦ 20οῦ αἰώνα, πρωτοδημοσιεύθηκε στίς 23 Νοεμβρίου 2001 στήν ἐφημερίδα Ὀρθόδοξος Τύπος