Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2015

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΜΙΛΗΤΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣὉ ἐφησυχάσας στό Ἅγιον Ὄρος ἐπίσκοπος Μιλητουπόλεως Ἱερόθεος

Ιερά Καλύβη Τριών Ιεραρχών - Καυσοκαλύβια