Πέμπτη 14 Μαΐου 2015

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

ΟΙ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ

ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΑΒΒΑ ΔΩΡΟΘΕΟΥ ΟΙ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ.
ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΕΝ ΑΓΙΩ ΟΡΕΙ ΑΘΩ ΣΕΒΑΣΜΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ, ΤΟΥ ΡΩΣΣΙΚΟΥ. 
ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ 1871