Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2014

Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ο ΕΚ ΦΟΥΡΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΟ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ο ΕΚ ΦΟΥΡΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ.
ΟΙ ΝΕΩΤΕΡΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ, ΟΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΣΚΗΤΗΣ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΩΝ.

Η ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:  
Ἱστορία καί πολιτισμός δημοτικῆς ἑνότητας Φουρνᾶ Εὐρυτανίας, Φουρνᾶς-Κλειτσός-Βράχα 20-22 Ἰουλίου 2012, τόμος Β΄, Ἀθήνα 2013


Δείτε ολόκληρο το κείμενο της μελέτης ΕΔΩ