Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

 Στά μέρη τῆς Σταυρονικήτα καί τῆς Καλλιάγρας. 
Φωτογραφία Θανάση Ταυρίδη


 

 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
 Ἡ τέχνη τῆς κωδονοκρουσίας. Μονή Ἰβήρων. 
Φωτογραφία Fred Boisonnas