Τετάρτη 9 Ιουλίου 2014

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑἈκολουθίαι καί Μαρτύρια τῶν ἁγίων ἐνδόξων τεσσάρων νέων ὁσιομαρτύρων Εὐθυμίου, Ἰγνατίου, Ἀκακίου καί Ὀνουφρίου, τῶν ἐν τοῖς ἐσχάτοις καιροῖς ὑπέρ Χριστοῦ ἀθλησάντων, συγγραφέντα ὑπό Ὀνουφρίου τοῦ Ἰβηρίτου...

Ἐκδίδονται δέ ὑπό Ἀκακίου μοναχοῦ Προδρομίτου..., ἐν Ἀθήναις 1869.