Τρίτη 8 Ιουλίου 2014

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

 Μεγίστη Λαύρα. Ἡ περίτεχνη Φιάλη τῆς Μονῆς μπροστά στό Καθολικό.

Φωτογραφία Παταπίου μοναχοῦ


 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

 «Ὁ ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ ἐν τῷ Ἄθῳ διά προσταγῆς τῆς Θεοτόκου ἐκβλύζει ὕδωρ ἐκ τῆς πέτρας».
Τοιχογραφία τοῦ 1820 στόν νότιο νάρθηκα τοῦ Κυριακοῦ τῆς Σκήτης Ἁγ. Τριάδος Καυσοκαλυβίων. 
Ἐργαστήριο Καρπενησιωτῶν ζωγράφων ὑπό Μητροφάνους μοναχοῦ τοῦ ἐκ Βιζύης.