Τρίτη 6 Αυγούστου 2013

ὡς «ἔνοικο» τόν Ἰησοῦ

Ὁ ἐραστής τῆς νηπτικῆς ἐργασίας πρέπει νά ἔχει ὡς θεμέλιο τοῦ πνευματικοῦ του ἀγώνα τήν ταπεινοφροσύνη καί τόν συντριμμό τῆς καρδίας. Ἡ ταπεινωμένη καί ἡ συντεντριμμένη καρδία εἶναι ἀδύνατο νά μήν ἀποκτήσει ὡς «ἔνοικο» τόν Ἰησοῦ.

 ἀρχιμανδρ. Ἐφραίμ, καθηγούμενος Ἱ. Μ. Βατοπαιδίου
 περιοδικό Ὁ ὅσιος Γρηγόριος, τχ. 27 (2002), σ. 22