Πέμπτη 21 Μαρτίου 2013

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΣΜΑΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΣΙΩΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ (ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ)

Ἁγιορείτικη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη.
 
Ἀκολουθία Ἀσματική  μετά  Ἐγκωμίου τῶν Ὁσίων Ἁγιορειτῶν Πατέρων.
Ἁγίου Νικόδημου Ἁγιορείτου, ἐν Ἀθήναις 1897 (Μέρος Γ')


 Ἀκολουθία Ἀσματική  μετά  Ἐγκωμίου τῶν Ὁσίων Ἁγιορειτῶν Πατέρων. (Μέρος Α')
 Ἀκολουθία Ἀσματική  μετά  Ἐγκωμίου τῶν Ὁσίων Ἁγιορειτῶν Πατέρων. (Μέρος Β')