Κυριακή 10 Μαρτίου 2013

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΣΜΑΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΣΙΩΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ (ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ)

 Ἁγιορείτικη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη.

Ἀκολουθία Ἀσματική  μετά  Ἐγκωμίου τῶν Ὁσίων Ἁγιορειτῶν Πατέρων.
Ἁγίου Νικόδημου Ἁγιορείτου, ἐν Ἀθήναις 1897 (Μέρος Β')