Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2012

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ:
 Ἀνάγλυφη μαρμάρινη διακόσμηση στή Φιάλη τῆς μονῆς Κουτλουμουσίου

 Φωτογραφία: Πατάπιος μον. ΚαυσοκαλυβίτηςΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ:


 Εὐλογίου Κουρίλα Λαυριώτου, Κύριλλος προηγούμενος Λαυριώτης ὁ Χρονογράφος, ἐν Ἀθήναις 1935