Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2011

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ. ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΥ.


Ἁγιορείτικος Λόγος.


Ἐπέτειος ἑνός χρόνου λειτουργίας του:

Δεκέμβριος 2010-Δεκέμβριος 2011.

Τά φετινά Χριστούγεννα (2011) συμπληρώθηκε ἕνας χρόνος ἀπό τήν ἔναρξη λειτουργίας τοῦ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ, τοῦ Ἰστολογίου τῶν Φίλων τῆς Καλύβης Ἁγ. Ἀκακίου τῆς Σκήτης Καυσοκαλυβίων τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ἑνός Ἰστολογίου μέ θέματα ἁγιορείτικης πνευματικότητας, ίστορίας, παράδοσης καί τέχνης.


Μέ ἀφορμή τήν ἐπέτειο αὐτή, εὐχόμαστε σέ ὅλους τούς ἐπισκέπτες τοῦ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ καί τούς ἀναγνώστες τῶν κειμένων πού ἀναρτώνται σ᾿ αὐτόν, πλούσια τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί τήν εὐλογία τῆς Κυρίας Θεοτόκου, προστάτιδος τοῦ Ἁγίου Ὄρους.


Σᾶς εὐχόμαστε ἐπίσης, μέ τίς πρεσβεῖες τῶν ὁσίων καί θεοφόρων Ἁγιορειτῶν Πατέρων, τήν αὔξηση τοῦ πνευματικοῦ ὀφέλους καί τῆς πνευματικῆς βοήθειας πού προσδοκοῦμε ὅτι ἀντλεῖτε μέσα ἀπό τά θέματα πού διαπραγματεύεται καί προβάλλει ὁ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ.


Σᾶς εὐχαριστοῦμε γιά τήν ἀνταπόκριση πού δείξατε ἀπό τή μέρα πού ὁ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, ἕνα χρόνο πρίν (14 Δεκεμβρίου 2010), ἄρχισε νά ἐκπέμπει τά πνευματικά του μηνύματα στόν παγκόσμιο ἰστοχῶρο. Ἡ μεγάλη ἐπισκεψιμότητα (25 χιλιάδες προβολές σέ ἕνα χρόνο) καθώς καί ἡ ἀναμετάδοση ἀλλά καί ἡ φιλοξενία πολλῶν ἀπό τίς ἀναρτήσεις μας σέ ἄλλα ἰστολόγια καί ἰστοσελίδες, μᾶς ἐνίσχυσαν στή συνέχιση τῆς πρωτοβουλίας μας, νά δημιουργηθεῖ ἕνα ἀκόμα ἰστολόγιο ὀρθόδοξης πνευματικότητας.


Ζητοῦμε βέβαια τήν κατανόησή σας, καθώς ὁρισμένες φορές παρατηρήσατε χαμηλό ρυθμό ἀναρτήσεων. Καταβάλουμε προσπάθεια νά γίνεται τουλάχιστον μία ἀνάρτηση τήν ἑβδομάδα, ἀφοῦ οἱ συνεργάτες τοῦ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ εἴμαστε πολύ λίγοι καί ὁ χρόνος, τόν ὁποῖο διαθέτουμε γιά τό Ἰστολόγιό μας εἶναι ἐπίσης περιορισμένος, μιά πού εἴμαστε ἐργαζόμενοι.

Μεγάλη ὅμως εἶναι ἡ ἀγάπη μας στό Ἅγιον Ὄρος καί ἰδιαίτερα στήν καλύβη τοῦ Ἁγίου Ἀκακίου τῆς σκήτης Καυσοκαλυβίων, τόσο γιά τή χάρη τῶν Ἁγίων πού ἀσκήθηκαν στό ἀρχαῖο αὐτό Ἡσυχαστήριο (χάρη πού εἶναι ἔκδηλη σέ ὅποιον ἐπισκεφθεῖ τούς ἱστορικούς χώρους της) ὅσο καί γιά τό πνευματικό ἔργο πού ἐπιτελεῖται σήμερα ἐκεῖ.


Σᾶς καλοῦμε νά συμβάλλετε στήν βελτίωση τοῦ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ, μέσα ἀπό τίς προτάσεις σας, στήν ἠλεκτρονική διεύθυνση τοῦ ἰστολογίου: agioritikoslogos@gmail.com.Καλή συνέχεια λοιπόν,τοῦ Θεοῦ συνεργοῦντος,


γιά ἐσᾶςκαί μαζί μέ ἐσᾶς!


ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!