Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2011

ΝΕΑ ΣΚΗΤΗ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ


Νέα Σκήτη.


Φωτογραφικές

ἀπεικονίσεις τοῦ Κυριακοῦ. 1