Κυριακή, 11 Σεπτεμβρίου 2011

ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ. ΦΟΡΗΤΗ ΕΙΚΟΝΑ ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΙΩΑΣΑΦΑΙΩΝ

Θεοτόκος Ἄξιον Ἐστίν.

Φορητή εἰκόνα ρωσοναζαρηνῆς τεχνοτροπίας,

διά χειρός Ἰωασαφαίων.

Ἀρχές 20οῦ αἰώνα.

Καυσοκαλύβια.

Ἅγιον Ὄρος.