Σάββατο 21 Ιουνίου 2014

Ο ΜΟΝΑΧΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΝΕΑΣΚΗΤΙΩΤΗΣ († 1869) ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΠαταπίου μοναχο Καυσοκαλυβίτου

Βιβλιοθηκαρίου . Σκήτης Καυσοκαλυβίων
Διδάκτορος Θεολογίας ριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

μοναχός άκωβος Νεασκητιώτης († 1869) καί τό ργο του.
μναγιολογικά γιά τή Θεοτόκο καί τούς γιορετες σιομάρτυρες

Συμβολή στή μελέτη το γιορειτικο μοναχισμο κατά τόν 19ο αώνα

κδοση ερς Μονς γίου Παύλου.γιον ρος 2014
Σύνολο σελίδων 912

   Πρόκειται γιά Διδακτορική Διατριβή πού ποβλήθηκε στό Τμμα Θεολογίας τς Θεολογικς Σχολς το ριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καί ποία γκρίθηκε μέ ριστα τόν Νοέμβριο το 2012.

Στή μελέτη ατή ατό παρουσιάζεται μία σημαντική κκλησιαστική προσωπικότητα το 19ου αώνα, το λογίου γιορείτου μοναχο ακώβου Νεασκητιώτου. ντικείμενο τς μελέτης πρξε πίσης παρουσίαση καί νάλυση το κωδικογραφικο καί συγγραφικο ργου το ακώβου, μέ μφαση τό μναγιολογικό του ργο γιά τή Θεοτόκο καί τούς γιορετες σιομάρτυρες.
     Ὁ μοναχός άκωβος γεννήθηκε στά Κύθηρα, πιθανότατα τήν τελευταία δεκαετία το 18ου α., ν τό μεγαλύτερο μέρος τς ζως του ζησε στό γιον ρος. κάρη μοναχός στή μονή σφιγμένου, λλά σκήθηκε καί στή μονή γίου Παύλου, τήν Νέα Σκήτη καί τήν βατοπαιδινή σκήτη γίου Δημητρίου. κοιμήθη, σύμφωνα μέ λες τίς νδείξεις, τό 1869.
  Ἡ καταγραφή τς κωδικογραφικς του δράσης ποκάλυψε τόν άκωβο ς τόν παραγωγικότερο γιορείτη γραφέα πιθανότατα λων τν ποχν, φο πό τή γραφίδα του ξλθαν, κατά τήν περίοδο 1824-1868, 215 χειρόγραφα, πλειονότητα τν ποων γνωστα καί καταλογογράφητα.
  
   Ὁ άκωβος ς συγγραφέας εχε ερύ πεδίο συγγραφς, πό τήν μνογραφία καί τή μετάφραση σέ πλούστερη γλώσσα γιολογικν, πατερικν καί σκητικν κειμένων ς τήν γιορειτική στορία καί τά θεολογικά καί ντιρρητικά του κείμενα. Στό βιβλίο πιχειρεται μιά πρώτη καταγραφή το μέχρι σήμερα γνωστο συγγραφικο ργου το ακώβου. ντοπίστηκαν νέα ργα, γνωστα καί νέκδοτα τά περισσότερα Καταγράφηκαν 42 γιολογικά,  91 μνογραφικά,  38 μεταφραστικά, 25 λειτουργικά καί περί τά 42 θεολογικά ργα. πό τήν καταγραφή ατή ξάγεται τό συμπέρασμα τι πρόκειται γιά τόν πολυγραφέστερο γιορείτη συγγραφέα κατά τόν 19ο αώνα.
  Ἡ μελέτη ατή στρέφει τό βλέμμα τς πιστημονικς ρευνας στό γνωστο, στό μεγαλύτερο μέρος του, συγγραφικό ργο το ακώβου, καθώς π᾿ ατό ντλονται πολύτιμες πληροφορίες, πού φορον σέ ερά πρόσωπα, πού συνδέονται μεσα μέ τό γιον ρος, στόν γιορειτικό μοναστικό βίο τν χρόνων τς μετεπαναστατικς θωνικς περιόδου καί στή λειτουργική ζωή τν νασκουμένων στόν ερό θωνα. ς κ τούτου, τό βιβλίο ατό συμβάλλει στή μελέτη τς στορίας τς μεταβυζαντινς γιολογικς, μνογραφικς καί λειτουργικς γραμματείας, στήν ρευνα σχετικά μέ τήν γιορειτική μνογραφική καί γιολογική παραγωγή, στή μελέτη τς θωνικς προσωπογραφίας καί το θωνικο μοναχισμο κατά τόν 19ο αώνα, καθώς καί τς νεότερης πνευματικς πορείας το γίου ρους καί, κατ᾿ πέκταση, το Γένους μας.Παταπίου μοναχο Καυσοκαλυβίτου
μοναχός άκωβος Νεασκητιώτης († 1869) καί τό ργο του

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:
Βιβλιοπωλεῖο – Ἐκδόσεις Ἀντώνης Σταμούλης
Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανοῦ 38, στό κέντρο τῆς Θεσσαλονίκης
τηλ. 2310-264748

Θά τό βρεῖτε έπίσης, στό
Βιβλιοπωλεῖο «Ναυτίλος», Χαριλάου Τρικούπη 28, στό κέντρο τῆς Ἀθήνας, τηλ. 210-3616204
ζητεῖστε το ἀπ᾿ εὐθείας ἀπό τήν Ἱερά Καλύβη τοῦ Ἁγίου Ἀκακίου στό Ἅγιον Ὄρος, νά σᾶς σταλεῖ ἐπί ἀντικαταβολῇ

Ἱερά Καλύβη Ἁγίου Ἀκακίου
Τ.Θ. 9   63087 Δάφνη ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
τηλ. 23770-23717 καί 6946921281

Πέμπτη 19 Ιουνίου 2014

Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΣ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ Ο ΖΑΚΥΝΘΙΟΣ

Η ΣΚΗΤΗ ΤΩΝ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΩΝ. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΧΑΛΚΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ. ΧΑΡΑΚΤΗΣ: ΙΕΡΟΜΟΝ. ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ Ο ΖΑΚΥΝΘΙΟΣ
 
Ο ιερομόναχος Παρθένιος πρέπει να γεννήθηκε στη Ζάκυνθο γύρω στο 1780. Το 1793 εμφανίζεται, μαζί με τον αυτάδελφό του μοναχό Παΐσιο, συγχορηγός δύο χαλκογραφιών της σκήτης των Ιβήρων. Οι χαλκογραφίες έχουν φιλοτεχνηθεί στη Βενετία· θέματά τους, ο Άγιος Νικόλαος με σκηνές του βίου του και ο Ιωάννης ο Πρόδρομος με τη σκήτη των Ιβήρων. Την τεχνική της χαλκογραφίας θα την έμαθε στον Άθω, μαθητεύοντας δίπλα σε Αγιορείτες μοναχούς χαράκτες. Το 1800 γίνεται μνεία του ονόματός του ως «ζωγράφου», πνευματικού, στον κατάλογο συνδρομητών βιβλίου στις Καρυές του Αγίου Όρους και το 1819 στον κατάλογο των συνδρομητών του βιβλίου Κήπος Χαρίτων αναγράφεται ο «πανοσιώτατος πνευματικός κυρ Παρθένιος» από τη σκήτη των Ιβήρων, ο οποίος, κατά πάσα πιθανότητα, ταυτίζεται με τον Ζακύνθιο ιερομόναχο χαράκτη. Εργάστηκε ως χαλκογράφος («σταμπαδούρος») στο Άγιον Όρος την περίοδο 1804-20. Μπορούμε να συναγάγουμε ότι υπό τη διεύθυνσή του λειτούργησε στη σκήτη των Ιβήρων εξοπλισμένο εργαστήριο χαλκογραφιών. Υπέγραψε επτά χαλκογραφίες με θρησκευτικά θέματα («χάρτινες εικόνες»): Άγιοι Σαράντα (1804), Άγιος Γεώργιος (1809), Παναγία Οδηγήτρια (1810), Παναγία Οδηγήτρια με αγίους (1816), Δευτέρα Παρουσία (1820), Παναγία Οδηγήτρια με αγίους και Αγία Τριάς, η σκήτη του Καυσοκαλυβίου και δύο άγιοι. Επίσης του αποδίδονται πέντε ακόμα χαλκογραφίες ανάλογης θεματογραφίας: Η νέα σκήτη του Αγίου Παύλου – Γέννηση της Θεοτόκου (1812), Ο χορός των Αγίων Πάντων, Η Αγία Άννα – Η Σκήτη της Αγίας Άννας, Η Αγία Άννα – Η σκήτη της Αγίας Άννας και Αντιμήνσιο, ενώ η νεότερη έρευνα του προσγράφει άλλες τέσσερεις. Το ιδίωμά του στις χαλκογραφίες είναι το τυπικό αγιορείτικο των χαλκογραφιών του 18ου και του 19ου αιώνα. Χαλκογραφίες του βρίσκονται στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού (Θεσσαλονίκη). Πέθανε στο Άγιον Όρος μετά το 1820.


 Πηγή: ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ


Τρίτη 17 Ιουνίου 2014

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙΟΝ ΛΑΥΡΑΣ (Μέρος Β')

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙΟΝ ΛΑΥΡΑΣ (ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΤΡΙΓΩΝΗ)

 Ἁγιορείτικη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη.


Προσκυνητάριον της Βασιλικής και Σεβασμίας Μονής Μεγίστης Αγίας Λαύρας
Μακάριος Τριγώνης, 1772 (Μέρος Β') 

Παρασκευή 6 Ιουνίου 2014

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙΟΝ ΛΑΥΡΑΣ (Μέρος Α')

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙΟΝ ΛΑΥΡΑΣ (ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΤΡΙΓΩΝΗ)

 Ἁγιορείτικη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη.


Προσκυνητάριον της Βασιλικής και Σεβασμίας Μονής Μεγίστης Αγίας Λαύρας
Μακάριος Τριγώνης, 1772 (Μέρος Α')


Τρίτη 3 Ιουνίου 2014

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ...γέροντος ΜωϋσέωςὉ ἁγιορειτικὸς λόγος εἶναι, πλέον, πτωχότερος
Ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ ὁ λόγιος μοναχὸς Μωϋσῆς Ἁγιορείτης
Τὸ ἱστολόγιο ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ καὶ οἱ συνεργάτες του εὔχονται καλὴ ἀνάπαυση τῆς ψυχῆς τοῦ μακαριστοῦ γέροντος Μωϋσέως