Τρίτη 3 Ιουνίου 2014

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ...γέροντος ΜωϋσέωςὉ ἁγιορειτικὸς λόγος εἶναι, πλέον, πτωχότερος
Ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ ὁ λόγιος μοναχὸς Μωϋσῆς Ἁγιορείτης
Τὸ ἱστολόγιο ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ καὶ οἱ συνεργάτες του εὔχονται καλὴ ἀνάπαυση τῆς ψυχῆς τοῦ μακαριστοῦ γέροντος Μωϋσέως