Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023

ΤΩΝ ΕΝ ΑΘΩ ΑΓΙΩΝ Ο ΧΟΡΟΣ

                  Τῶν ἐν Ἄθῳ Ἁγίων ὁ χορός: Ἁγιορειτικόν Πανάγιον

                                                                                Τό παρόν ἄρθρο τοῦ  γέροντος Παταπίου δημοσιεύθηκε στό περιοδικό ΑΘΩΝΙΤΗΣ, τεῦχος 100 τοῦ ἔτους 2017, σελ. 8-9.