Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΕΙ Η ΣΚΗΤΗ ΤΩΝ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΩΝ

ΧΡΥΣΟΚΕΝΤΗΤΗ ΠΟΔΕΑ. 2021, ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΙΜΗΛΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΣΚΗΤΗΣ