Δευτέρα, 17 Μαΐου 2021

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ. 16 ΜΑΙΟΥ 2021. ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΑΚΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΟΥ

ΙΕΡΑ ΚΑΛΥΒΗ ΑΓ. ΑΚΑΚΙΟΥ. ΣΚΗΤΗ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΩΝ. ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

ΙΕΡΑ ΚΑΛΥΒΗ ΑΓ. ΑΚΑΚΙΟΥ. ΣΚΗΤΗ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΩΝ. ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

Ι. ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ. ΣΩΤΗΡΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ. ΚΥΠΡΟΣ

Ι. ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ. ΣΩΤΗΡΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ. ΚΥΠΡΟΣ

Ι. ΝΑΟΣ ΑΠ. ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ι. ΝΑΟΣ ΑΠ. ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ