Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020

ΦΙΛΟΣΟΦΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ, ΜΕΡΟΣ Γ΄

Μέρος Γ΄

 Ο αληθινός μοναχός, εικόνα του αναστημένου Χριστού

Ἄρθρο τοῦ μοναχοῦ Παταπίου Καυσοκαλυβίτου πού δημοσιεύτηκε στήν ἐφημερίδα Ὀρθόδοξη Ἀλήθεια την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019


ΦΙΛΟΣΟΦΩΝΤΑΣΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ Μέρος Β΄. Ἡ μνήμη θανάτου, ἀνάσταση ἀπό τόν θάνατοτῆς ψυχῆς