Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2019

ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΕΟΡΤΗ

Ἀπό τό Ἅγιον Ὄρος
 πολλές εὐχές γιά
 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ


 σέ ὅλους τούς Ἕλληνες, 
 τιμή στούς ἥρωες πού ἀγωνίστηκαν
 ἀνά τούς αἰῶνες γιά μιά πατρίδα ἐλεύθερη 
ἀλλά καί θερμές προσευχές 
γιά ὅσους συνεχίζουν νά ἀγωνίζονται.