Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019

Ἡ παράδοση περί ἐλεύσεως τῆς Θεοτόκου στήν Κύπρο μέσα ἀπό τά Πάτρια τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί τή χειρόγραφη παράδοση

Ἡ παρούσα μελέτη τοῦ μοναχοῦ Παταπίου Καυσοκαλυβίτου δημοσιεύθηκε στόν συλλογικό τόμο:
Βελλᾶ. Ἐπιστημονική Ἐπετηρίς. Ἀφιέρωμα στόν ὁμότιμο καθηγητή Δημ. Ράϊο, τ. Η΄, τεῦχος Α΄(2017-2019) 171-188.
Πηγή: Αγιορείτικη Βιβλιοθήκη