Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019

ΤΟ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΣΠΑΝΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑΜοναχοῦ Θεοκλήτου Διονυσιάτου, «Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης. Ὁ Βίος καί τά Ἔργα του. 1749-1809», ἐκδ. Ἀστήρ, Ἀθῆναι 1959.