Δευτέρα 27 Μαΐου 2019

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ


«Συλλέγοντας τήν Ἄνοιξη». Καλύβη Ἁγίου Ἀκακίου. Σκήτη Καυσοκαλυβίων. Ἅγιον Ὄρος.
Φωτογραφία Γ. Μίχου