Πέμπτη 17 Μαΐου 2018

ΤΑ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ


ΤΑ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

 Παταπίου μοναχοῦ Καυσοκαλυβίτου:Παταπίου Καυσοκαλυβίτου, μοναχοῦ, «Τά ἁγιορείτικα χειρόγραφα καί ἡ συμβολή τους στόν πολιτισμό», Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς 829 (2009) 475-482