Κυριακή 16 Απριλίου 2017

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ                                                                Γέροντος Παταπίου Καυσοκαλυβίτου

 Χριστός Ἀνέστη


Η ΕΙΣ ΑΔΟΥ ΚΑΘΟΔΟΣ. ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ. 
 ΕΡΓΟ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΩΝ ΕΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. 1779

Μηνύματα ἀπό τό Πάσχα: Ἡ ἀγάπη καί εἰρήνη τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπο, τοῦ ἀνθρώπου πρός τόν Θεό καί τοῦ ἀνθρώπου πρός τόν συνάνθρωπο.
Κορύφωμα αὐτῆς τῆς πασχαλινῆς ἀγάπης εἶναι ὁ ἀσπασμός πού ἀνταλλάσσουν οἱ πιστοί τήν ἡμέρα τοῦ Πάσχα, στόν ὁποῖο καί μᾶς προτρέπει τό θαυμάσιο καί πανηγυρικότατο δοξαστικό τῶν Αἴνων, τοῦ πλαγίου πρώτου ἤχου, τονισμένο ὑπό τοῦ Μανουήλ Χρυσάφου:
 «Ἀναστάσεως ἡμέρα καί λαμπρυνθῶμεν τῇ πανηγύρει. Εἴπωμεν ἀδελφοί καί τοῖς μισοῦσιν ἡμᾶς, συγχωρήσωμεν πάντας τῇ Ἀναστάσει καί οὕτω βοήσωμεν· Χριστός Ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωήν χαρισάμενος».