Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017

ΕΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ 
ἱερός ναός τοῦ Ἁγίου Βλασίου βρίσκεται στήν κοινότητα Δάφνης τοῦ Δήμου  Ἥλιδας, σέ ἀπόσταση 12 χιλιομ. ΒΑ τῆς Ἀμαλιάδας καί 4 χιλιομ. ἀνατολικά τοῦ ἀρχαιολογικοῦ χώρου τῆς ἀρχαίας  Ἥλιδας. Μέχρι τό 1964 λειτουργοῦσε ὡς μοναστήρι, τό ὁποῖο ἀνῆκε στή Μονή Δοχειαρίου τοῦ Ἀγίου Ὄρους, μέ εὐρύτερη ἔκταση 1.500 στρεμμάτων περίπου. Τό μεταβυζαντινό αὐτό μοναστήρι χρονολογεῖται μεταξύ τοῦ 15ου καί τοῦ 16ου     αἰώνα. Ἐνδιαφέρον παρουσιάζουν, ἡ ὁδοντωτή ταινία κάτω ἀπό τή στέγη καί τόν τρούλο, τό δίλοβο παράθυρο τῆς ἀψίδας καί τό λιθανάγλυφο τόξο τῆς νότιας εἰσόδου. Εἶναι ἐπίσης πολύ σημαντικό ὅτι ἀπό τόν ζωγραφικό διάκοσμο τοῦ ναοῦ σώζονται οἱ τοιχογραφίες τοῦ ἀγίου Βήματος, πιθανώτατα ἁγιορειτικῆς τεχνοτροπίας. Τό μοναστήρι ἐκατοικεῖτο μέχρι τή δεκαετία τοῦ 1950, ἐνῶ λίγο ἀργότερα ἀγοράστηκε ἀπό τόν τοπικό ἀγροτικό Σύλλογο. Πανηγυρίζει στίς 11 Φεβρουαρίου.

Κείμενο: Μαρία Καραμπάτση