Σάββατο 8 Μαρτίου 2014

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
Παραπλέοντας τόν Ἀνατολικό Ἄθωνα.
 Φωτογραφία Παταπίου μοναχοῦ


ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
 Τό καθολικό τῆς Μεγίστης Λαύρας. Λεπτομέρεια σύγχρονης φορητῆς εἰκόνας τοῦ ὁσίου Ἀθανασίου τοῦ Ἀθωνίτου. Ἔργο χιλανδαρινοῦ κελίου τοῦ Ἁγ. Νικολάου Μπουραζέρι.