Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2014

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
«Βίβλος ψυχωφελεστάτη περιέχουσα ἀποκρίσεις διαφόροις ὑποθέσεσιν ἀνηκούσαις. Συγγραφεῖσα μέν παρά τῶν ὁσίων καί θεοφόρων πατέρων ἡμῶν Βαρσανουφίου καί Ἰωάννου.  
Ἐπιμελῶς δέ διορθωθεῖσα... παρά Νικοδήμου Ἁγιορείτου. Νῦν δέ πρῶτον τύποις ἐκδοθεῖσα... Ἐνετίησιν 1816».