Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2014

Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣΟ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

Ὁ Ἰωάννης Φουντούλης καί οἱ πνευματικές ὁδοιπορίες του στό Ἅγιον Ὄρος, μέσα ἀπό τήν ἀνέκδοτη ἐπιστολογραφία του μέ τούς Καυσοκαλυβίτες Ἰωασαφαίους (1966-1986)

ὑπό Παταπίου μοναχοῦ καί Νείλου μοναχοῦ τῶν Καυσοκαλυβιτῶν