Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2013

ΑΙΩΝΙΑ ΜΑΚΑΡΙΟΤΗΤΑ




Γιά τήν αἰώνια μακαριότητα καί τό πῶς θά τήν ἀποκτήσεις, θά σοῦ πῶ μέ λίγα λόγια πώς, ὅπου καί νά ζεῖς, ὅπου καί νά πᾶς, πάντοτε καί σέ κάθε τόπο βρίσκεται ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ καί ἡ χάρη Του, ἀρκεῖ νά ζοῦμε μέ τό ἅγιο θέλημά Του καί νά τηροῦμε τίς ἐντολές Του.
Δέν ἁγιάζει ὁ τόπος τόν ἄνθρωπο, ἀλλά ὁ ἄνθρωπος τόν τόπο.

Γέρων  Παΐσιος (+ 1843)

Ἀπό τό βιβλίο «Ἄγνωστες ὁσιακές μορφές Ἁγιορειτῶν τοῦ 19ου αἰώνα», ἐκδ. Τῆνος, Ἀθήνα 1994, σ. 75.