Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2012

50 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ


τοιχογ. 1759 ΚΑΛΥΒΗ ΑΓ. ΑΚΑΚΙΟΥ
Σύν Θεῶ, τό ἰστολόγιό μας, ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, ἔχει ξεπεράσει τίς 50 χιλιάδες ἐπισκέψεις. Αὐτό μας δίνει δύναμη νά συνεχίσουμε τήν ταπεινή διακονία μας.                        


ΚΑΛΥΒΗ ΑΓΙΟΥ ΑΚΑΚΙΟΥ

Σάς εὐχαριστοῦμε γιά τήν ἀνταπόκριση.