Σάββατο 7 Απριλίου 2012

ΕΙΣΟΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Φωτογραφία:Ἡ Βαϊοφόρος.Εἰκόνα α’ μισοῦ 18 ου αἰ. Ἐργαστήριο ἱερομονάχου Διονυσίου τοῦ ἐκ Φουρνᾶ. Σκήτη Καυσοκαλυβίων. Ἅγιον Ὄρος.