Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2011

ΘΥΡΑΝΟΙΞΙΑ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΑΓ. ΜΑΞΙΜΟΥ
Θυρανοίξια παρεκκλησίου τοῦ Ἁγίου Μαξίμου τοῦ Καυσοκαλύβη

Μέ τήν θεία Λειτουργία στίς 27 Ἰανουαρίου (14 Ἰανουαρίου μέ τόν ἀθωνικό ἡμερολόγιο), τήν ἑπομένη τῆς Πανηγύρεως τῆς Σκήτης Καυσοκαλυβίων, ἐπί τῆ μνήμῃ τοῦ ὁσίου καί θεοφόρου πατρός ἡμῶν Μαξίμου τοῦ Καυσοκαλύβη, τελέστηκαν τά Θυρανοίξια τοῦ παρεκκλησίου τοῦ Ἁγίου Μαξίμου τοῦ Καυσοκαλύβη। Τό παρεκκλήσι βρίσκεται στήν ἔρημη ὁμώνυμη καλύβη τῆς σκήτης Καυσοκαλυβίων, τό κτίριο τῆς ὁποίας ἔχει ἀπό ἐτῶν καταρρεύσει. Τό σωζόμενο παρεκκλήσι, κτίσμα τῶν μέσων τοῦ 18ου αἰώνα ἀνακαινίστηκε ἐκ βάθρων σέ μία ἐργώδη προσπάθεια, κατά τήν τελευταία ἑπταετία. Πρόσφατα ὁλοκληρώθηκε σέ μεγάλο βαθμό καί ὁ ἐσωτερικός διάκοσμος τοῦ παρεκκλησίου. Ἔτσι, μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, τήν εὐδοκία τοῦ ὁσίου Μαξίμου τοῦ Καυσοκαλύβη, τήν εὐλογία τῆς κυρίαρχης μονῆς Μεγίστης Λαύρας καί τῆς Σκήτης Καυσοκαλυβίων, τήν οἰκονομική στήριξη ἀλλά καί προσωπική ἐργασία εὐλαβῶν φιλοαθωνιτῶν πιστῶν, καί τήν πρωτοβουλία, μέριμνα καί δαπάνες τῆς γειτονικῆς καλύβης τοῦ Ἁγίου Ἀκακίου, τό ἁγιολόγιο τῆς ὁποίας κοσμεῖ ὁ ὅσιος Μάξιμος, τελέστηκε στό ἀνακαινισμένο ἤδη παρεκκλήσι, ἡ πρώτη θεία Λειτουργία, ἔπειτα ἀπό ἑξῆντα ὁλόκληρα χρόνια। Μέ τήν ἀφορμή τοῦ ἱστορικοῦ αὐτοῦ γεγονότος ὁ Γέροντας τῆς Καλύβης Ἁγίου Ἀκακίου, Πατάπιος μοναχός, εὔχεται σέ ὅλους τούς ἀναγνῶστες τοῦ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ, τούς εὐλαβούμενους τόν ὅσιο Μάξιμο, καί ἰδιαίτερα ὅσους βοήθησαν, εἴτε οίκονομικά εἴτε μέ τήν προσωπική τους ἐργασία ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ καί ὁ Ἅγιος νά εἶναι πάντοτε βοήθειά τους.
Οἱ φωτογραφίες εἶναι ἀπό τήν πανήγυρη καί τά Θυρανοίξια τοῦ ἀνακαινισμένου παρεκκλησίου τοῦ Ἁγίου Μαξίμου