Σάββατο 25 Απριλίου 2020

12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ. ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΑΚΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΟΥ

Ἅγιος Ἀκάκιος ὁ Καυσοκαλυβίτης
(1630 - 1730)

Ἱδρυτής τῆς Σκήτης Ἁγίας Τριάδος καί κτίτωρ τῆς ὁμώνυμής του Καλύβης τῶν Καυσοκαλυβίων.
Ἡ μνήμη του ἑορτάζεται στίς 12 Ἀπριλίου καί τήν Κυριακή τῶν Μυροφόρων

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος πλ. α΄. Τόν συνάναρχον Λόγον.

Πρός Χριστόν τόν Σωτῆρα πάτερ Ἀκάκιε,
σέ πρεσβευτήν καί μεσίτην ἡμεῖς κεκτήμεθα νῦν,
 συμπαράλαβε τούς τρεῖς Ὁσιομάρτυρας,
σούς φοιτητάς τόν Ῥωμανόν καί τόν Παχώμιον ὁμοῦ,
Νικόδημον καί αἰτεῖτε,
δωρηθῆναι πλημμελημάτων,
ἡμῶν τήν λύσιν καί παντοίων δεινῶν.Ἡ πρώτη φωτογραφία μέ τήν προσωπογραφία
 ἐπί σμάλτου τοῦ ὁσίου Ἀκακίου κοσμεῖ
 σύγχρονη (2020) θήκη ἱερῶν λειψάνων τοῦ
 Ὁσίου, κτῆμα τῆς ἱερᾶς Καλύβης Ἁγίου Ἀκακίου.


Οἱ ὑπόλοιπες φωτογραφίες μέ τό ἀναστάσιμα διακοσμημένο προσκυνητάρι καί τά χαριτόβρυτα ἱερά λείψανα (κάτω σιαγόνα καί ἄλλα ἀποτμήματα) τοῦ ὁσίου Ἀκακίου προέρχονται ἀπό τήν πανηγυρική Θεία Λειτουργία πού ἐτελέσθη σήμερα  (12 / 25 Ἀπριλίου 2020) στήν πανηγυρίζουσα ἱερά Καλύβη τοῦ Ἁγίου Ἀκακίου, ἡμέρα μνήμης τοῦ Ὁσίου μέ τό ἁγιορείτικο ἡμερολόγιο. 


Σάββατο 18 Απριλίου 2020

ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

Ἄρθρο τοῦ μοναχοῦ Παταπίου Καυσοκαλυβίτου πού δημοσιεύτηκε στήν ἐφημερίδα Δημοκρατία, τήν Δευτέρα, 10 Απριλίου 2017

Παρασκευή 17 Απριλίου 2020

Πέμπτη 16 Απριλίου 2020

Τετάρτη 15 Απριλίου 2020

Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΣΤΗ ΓΗ

Ἄρθρο τοῦ μοναχοῦ Παταπίου Καυσοκαλυβίτου πού δημοσιεύτηκε στήν ἐφημερίδα Δημοκρατία, τήν Μεγάλη Τετάρτη, 4 Απριλίου 2018