Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2016

Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑ ΧΑΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ


 « διάπυρος καί διακαής εὐλάβεια καί τό ὑπεράπειρον χρέος ὅπερ ὀφείλομεν πρός τήν κοινήν βασίλισσαν καί προστάτην ἡμῶν δέσποιναν Θεοτόκον Μαρίαν, καί τάς κατά καιρούς ἀπείρους δωρεάς χάριτας, καί εὐεργεσίας, ἰάσεις καί θαύματα ὁποῦ ἐξ αὐτῆς ἀπολαμβάνωμεν, μέ ἠνάγκασαν να συνθέσω τούς παρόντας ὕμνους…
Διότι εἰς ποίας ἀνάγκας δέν ἐφάνη ἀπροσμάχητος βοηθός; Ποίους ἱκέτας αὐτῆς ἄφησε λυπουμένους; Δαιμονῶντας ἰᾶται, νόσους χαλεπάς φυγαδεύει, καί πᾶσαν ἀσθένειαν θεραπεύει... Ὑποδέξασθε οὖν αὐτήν εὐμενῶς ὅσοι τῆς Παντανάσσης οἰκέται καί τέκνα τυγχάνετε, καί μετ᾿ εὐλαβείας καί πόθου πρός τῆς παντίμου αὐτῆς εἰκόνος εὐρύθμως ψάλλατε, ἵνα ἔχητε βοήθειαν, ἀντίληψιν, ἀρωγήν καί σκέπην τήν ἑτοίμην αὐτῆς πρός πάντας ἐπίσκεψιν».

Στήν παραπάνω ἀφιέρωση τοῦ μοναχοῦ Ἰακώβου Νεασκητιώτου πρός τή Θεοτόκο ὑπογραμμίζεται ἡ εὐλάβεια πού αὐτός ἔτρεφε πρός τό πρόσωπο τῆς Προστάτιδος τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Πρός τήν «ὀροφυλάκισσα» τοῦ Ἄθωνος Κυρία Θεοτόκου ἄλλωστε, ὁ Ἰάκωβος συνέθεσε πολλά ὑμνογραφικά ἔργα ἀλλά και ἐγκωμιαστικούς λόγους…
Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι ἐκτός ἀπό τόν πλούσιο ὑμναγιολογικό ἀμητό πού προσέφερε ὁ μοναχός Ἰάκωβος πρός τή Θεοτόκο, δέν ὑπάρχει σχεδόν οὔτε ἕνα χειρόγραφο πού νά καλλιέγραψε ἡ γραφίδα τοῦ ἀκάματου αὐτοῦ συγγραφέα, στό ὁποῖο -ἀνεξάρτητα τοῦ θέματος ἤ τῶν θεμάτων πού πραγματεύονται σ᾿ αὐτό- νά μήν ὑπάρχει ἔστω καί μία ἀναφορά στήν προστάτιδα τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἔστω καί μέ τή μορφή στίχων ἤ ἐπιγραμμάτων πρός αὐτήν.


   Ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίο (διδακτορική διατριβή) τοῦ μοναχοῦ Παταπίου Καυσοκαλυβίτου, 
Ὁ μοναχός Ἰάκωβος Νεασκητιώτης καί τό ἔργο του, Ἅγιον Ὄρος 2014
   Οἱ φωτογραφίες προέρχονται ἀπό τόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Γενεσίου Θεοτόκου τῆς Κορυφινῆς Νέων Μουδανιῶν Χαλκιδικῆς. Ἡ ἐφέστιος ἱερά εἰκόνα τῆς Παναγίας Κορυφινῆς προέρχεται ἀπό ὁμώνυμη ἱερά Μονή πού λειτουργοῦσε στή νήσο Καλόλιμνο τῆς Προποντίδος Μ. Ἀσίας. Τήν διέσωσαν καί τήν ἔφεραν ὡς πατρογονικό κειμήλιο οἱ πρόσφυγες μετά τήν Μικρασιατική Καταστροφή τό 1922, καί ἔκτοτε τιμᾶται μέ εὐλάβεια ἀπό τούς πιστούς τῶν Ν. Μουδανιῶν.
                                                                                                                                                                                                   

                  Ἀπολυτίκιον

Γέννησίς σου Θεοτόκε, χαράν ἐμήνυσε πᾶσῃ τῇ οἰκουμένῃ.
Ἐκ σοῦ γάρ ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος τῆς δικαιοσύνης Χριστός ὁ Θεός ἡμῶν. Καί λύσας τήν κατάραν ἔδωκε τήν εὐλογίαν, καί καταργήσας τόν θάνατον, ἐδωρήσατο ἡμῖν, ζωήν τήν αἰώνιον.


                                                           

Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2016

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΩΝΙΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΝΙΚΗΦΟΡΟ ΦΩΚΑ ΣΕ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ

Νίκου Καζαντζάκη, Νικηφόρος Φωκᾶς, θεατρικό ἔργο
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η συγγραφή ξεκίνησε στα τέλη του 1915, με τον αρχικό τίτλο Θεοφανώ, αλλά το 1927 εκδόθηκε με τον τίτλο Νικηφόρος Φωκάς· ένα απόσπασμά του (το β΄ μέρος και το ιντερμέτζο) δημοσιεύτηκε στο περ. Νεοελληνικά Γράμματα (Ηρακλείου), το Φεβρουάριο του 1927. Το 1932 και ενώ βρίσκεται στην Ισπανία, ο Καζαντζάκης μεταφράζει το έργο στα γαλλικά και το διασκευάζει για τον θίασο των Pitoëff. Αργότερα, το επεξεργάζεται εκ νέου, μεταβάλλοντας τη δομή και τη δράση.
 Εκδοτικά
  • Ν. Καζαντζάκης, Νικηφόρος Φωκάς, Αθήνα: Στοχαστής 1927 - αφιερώνεται στη Mudita [= Έλλη Λαμπρίδη]
  • Ν. Καζαντζάκης, Νικηφόρος Φωκάς, Αθήνα: Πυρσός 1939 (νέα επεξεργασμένη μορφή)
  • Ν. Καζαντζάκης, Θέατρο Β΄. Τραγωδίες με βυζαντινά θέματα. Χριστός, Ιουλιανός ο Παραβάτης, Νικηφόρος Φωκάς, Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, επιμ. Ε. Χ. Κασδάγλη Αθήνα: Δίφρος 1956
  • Ν. Καζαντζάκης, Θέατρο Β΄. Τραγωδίες με βυζαντινά θέματα. Χριστός, Ιουλιανός ο Παραβάτης, Νικηφόρος Φωκάς, Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, Αθήνα: εκδ. Ελ. Καζαντζάκη 1964 - όπου και νεότερες εκδόσεις· η έκδοση του 1998, με επιμέλεια Πάτροκλου Σταύρου, είναι ανατύπωση της έκδοσης του 1956
  • Από το ποιητικό έργο του Ν. Καζαντζάκη, πρόλογος Μανόλης Καρέλλης, εισαγωγή-ανθολόγηση-σημειώματα Στυλιανός Αλεξίου, εικονογράφηση Ν. Χατζηκυριάκος-Γκίκας, Ηράκλειο Κρήτης: Δήμος Ηρακλείου 1977 - ανθολογημένα αποσπάσματα 
Ξένες εκδόσεις - Μεταφράσεις
  • Nikos Kazantzakis, Teatro. I. Odiseo, Juliano, Niceforo, Kapodistria, μετάφραση στα ισπανικά-εισαγωγή-σημειώσεις M. Castillo Didier, πρόλογος Fotios Malleros K., Σαντιάγο (Χιλή): Universidad de Chile, Facultad de Filosofía y Letras, Centro de Estudios Bizantinos y Neohelénicos 1978 

ΟΙ ΔΥΟ ΠΡΩΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2016

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ 1920 ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΥΔΟΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ


Ἡ Ἁγία Μεγαλομάρτυς Εἰρήνη. 
Φορητή εἰκόνα τοῦ 1920 πού φυλάσσεται σέ παρεκκλήσι τῆς ἱερᾶς Μονῆς Κουδουμᾶ στήν Κρήτη. Ἔργο Χρυσοστόμου ἱεροδιακόνου. Ἰερά Σκήτη Ἁγίας Ἄννης. Ἅγιον Ὄρος.
Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 2016

ΟΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΚΑΛΥΒΗΣ ΑΓΙΟΥ ΑΚΑΚΙΟΥ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΩΝ

 Τό ἱστολόγιο ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, μἐ τήν εὐκαιρία τῆς πρόσφατης Πανηγύρεως τοῦ παρεκκλησίου τῆς Καλύβης Ἁγίου Ἀκακίου, πού εἶναι ἀφιερωμένο ἀπό τόν ἱδρυτή της ὅσιο Ἀκάκιο Καυσοκαλυβίτη (+ 1730) στήν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου, προσφέρει στούς ἀναγνῶστες του ψηφιακό ἀνάτυπο τμήματος τοῦ βιβλίου τοῦ Γέροντος Παταπίου Καυσοκαλυβίτου, τό ὁποῖο ἀναφέρεται στόν ἱερομόναχο Παρθένιο Σκούρτο, τόν πνευματικό καί ζωγράφο (Ὅσιος Παρθένιος ὁ Σκοῦρτος, ὁ ἐκ Φουρνᾶ τῶν Ἀγράφων. Ὁ Βίος καί τό ζωγραφικό του ἔργο, Ἀθήνα 2010). Τό περικαλλές αὐτό παρεκκλήσι, πού εἶναι τό ἀρχαιότερο ἐν λειτουργίᾳ στή Σκήτη τῶν Καυσοκαλυβίων, οἰκοδομήθηκε τό 1747 πάνω ἀπό τό Σπήλαιο τοῦ ὁσίου Ἀκακίου ἀπό τόν ἱερομόναχο Ἰωνᾶ Καυσοκαλυβίτη (+ 1765), κατόπιν ἐντολῆς τοῦ ἰδίου τοῦ ὁσίου Ἀκακίου καί τοιχογραφήθηκε λίγο ἀργότερα, στά 1759, ἀπό τό ἐργαστήριο τοῦ ἱερομονάχου Παρθενίου Σκούρτου. Παταπίου μοναχοῦ Καυσοκαλυβίτου

Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2016

ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ


Παταπίου μοναχοῦ Καυσοκαλυβίτου

Ὁ Καυσοκαλυβίτης ἱερομόναχος Παΐσιος Μυτιληναῖος

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΑΛΙΝΟ ΠΟΤΗΡΙ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΕ
 ΤΟ ΘΑΥΜΑΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΒΗ
 ΤΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
 


 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: περιοδικό Ο ΠΟΙΜΗΝ (2008)