ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ 2020

 ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020


  
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ


ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ:

Ὁ Χριστός μας εἶναι ὅλος συγγνώμη καί ἄφεση ἁμαρτιῶν. 
 
Ὅπως θέλουμε νά μᾶς ἀγαπᾶ ὁ Θεός, νά μᾶς συγχωρεῖ, νά παραβλέπει τά σφάλματά μας, νά μᾶς παρακολουθεῖ, νά μᾶς προστατεύει ἡ πρόνοιά Του, ἔτσι κι ἐμεῖς νά προσφέρουμε αὐτά τά ἴδια στόν ἀδελφό μας.

Ἡ συγγνώμη δέν ἔχει κόπο, δέν ἔχει δυσκολία. Τί χρειάζεται; Χρειάζεται ταπείνωση.

Δίνοντας τήν συγγνώμη στόν ἄλλο, θά πάρουμε τήν συγχώρηση τῶν ἀναρίθμητων ἁμαρτημάτων μας καί θά ἔχουμε ὅλο τό δικαίωμα νά ποῦμε στόν Θεό: «Κύριε, ὅ,τι μοῦ ἔκαναν οἱ ἄνθρωποι τούς συγχώρησα, τούς ἔδωσα ὁλόκαρδα τήν συγγνώμη μου καί τήν ἀγάπη μου κατά τό Εὐαγγέλιό Σου, κατά τόν Λόγο Σου. Τώρα ζητῶ κι ἐγώ νά ἐκφράσεις τήν ἀγάπη Σου ἐπάνω μου καί νά συγχωρήσεις τά δικά μου ἁμαρτήματα.
 
προηγούμενος Ἐφραίμ Φιλοθεΐτης (Ἀριζόνας) (+ 2019)

 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ:

 
Μαζεύοντας μέσα ἀπ᾿ τό χιόνι ξύλα γιά τή σόμπα τοῦ καθολικοῦ τοῦ Μοναστηριοῦ. 
«Ζεσταίνεται ἀπό τήν ἀγάπη τῶν ἄλλων πού θά ζεστάνει».
Φωτογραφία: https://asceticexperience.com

 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ:


Ἁγιορείτης μοναχός σέ βάρκα. Λάδι σέ καμβά.
Ἀπό τήν μεγάλη ἔκθεση«Ἄθως»μέ ἔργα ρώσων καλλιτεχνῶν στήν πόλη Βόλογκντα τῆς Ρωσίας, στήν γκαλλερί Κόκκινη Γέφυρα. Ἰανουάριος 2020.

 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΣΠΑΝΙΟ ΒΙΒΛΙΟ:
 
«Βιβλίον ψυχωφελέστατον καλούμενον Ἀόρατος Πόλεμος. Συντεθέν μέ πρῶτον παρά τινος σοφοῦ ἀνδρός καλλωπισθέν δέ, καί διορθωθέν μετά πλείστης ἐπιμελείας παρά τοῦ ὁσιωτάτου ἐν μοναχοῖς κυρίου Νικοδήμου. Ἐν ᾧ προσετέθησαν παρά τοῦ αὐτοῦ καί Εὐχαί κατά ἀλφάβητον ἐν εἴδει οἴκων εἰς τόν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν κατανυκτικαί καί ὡραῖαι. Νέα Ἔκδοσις. Βενετία 1870». ΜΑΙΟΣ -ΙΟΥΛΙΟΣ

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ:

 
«Οἱ σημερινοί μοναχοί ἄν δέν εἶναι ἰσάγγελοι, ὡς ἀπαιτεῖ τό σχῆμα καί ἡ ἀποστολή των, εἶναι ἀναμφισβήτως οἱ αἴροντες τόν ζυγόν τοῦ Κυρίου, οἱ ἐπιφορτισμένοι τόν σταυρόν τοῦ μαρτυρίου, οἱ ἐν κόπῳ καί μόχθῳ τόν ἀσκητικόν ἄρτον τρώγοντες. Οἱ δοκιμαζόμενοι ἐν ὑπακοῇ καί καρτερίᾳ ἰσοβίως, ὡς ὁ χρυσός ἐν τῷ χωνευτηρίῳ, ἵνα εὐπρόσδεκτοι γένωνται εἰς τούς κόλπους τοῦ Ἀβραάμ».
ἀρχιμ. Γαβριήλ Διονυσιάτης (+ 1983)


 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ:

Ὁ ἐρχομός τῆς Ἄνοιξης. 

Μάϊος 2020. Καλύβη Ἁγίου Ἀκακίου. Καυσοκαλύβια. Ἅγιον Ὄρος
 Φωτογραφία Παταπίου μοναχοῦ


ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ:


Διακόσμηση σέ σκέπαστρο εἰσόδου ἐπί διάτρητου φύλλου μολύβδου. Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου.
Φωτογραφία Παταπίου μοναχοῦ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

                         ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ:

                                                   

"Μέλι ἐκ πέτρας". Ντοματιά στήν Καλύβη τοῦ Ἁγίου Ἀκακίου τῆς Σκήτης Καυσοκαλυβίων, πού φύτρωσε στό τσιμέντο, χωρίς χώμα.

                        ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΣΠΑΝΙΟ ΒΙΒΛΙΟ:

                                                     


Πανηγυρικαί Τελεταί τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τοῦ Πρωτάτου ἐν Καρυαίς τοῦ Ἁγίου  Ὄρους
 ἤτοι ἡ πανηγυρική Λειτουργία ἐν τῷ ἱερῷ ναῷ τοῦ Πρωτάτου, και ἡ μεγαλοπρεπεστάτη Λιτανεία τῆς θαυματουργοῦ εἰκόνος τοῦ Ἄξιόν Ἐστιν τῇ Δευτέρᾳ τῆς Διακαινησίμου, Ἅγιον Ὄρος 1936.


ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ


ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ:«Θὰ κάνεις ὑπομονὴ στὰ δικά σου τὰ πάθη, θὰ κάνεις καὶ στὰ δικά μου. Ἔτσι θὰ γίνεις ἅγιος»

ἅγιος Ἐφραίμ Κατουνακιώτης (1912-1998)
 


 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ:


Μεγίστη Λαύρα: Περνώντας τό Διαβατικό πρός τό καθολικό.

Φωτογραφία Δημήτρης Γκόντας

  

 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ:


 
Ἡ τέχνη τῆς ὡρολογοποιΐας
Ὁ «Ἀράπης» στόν πύργο τοῦ ρολογιοῦ τοῦ καθολικοῦ τῆς Μονῆς Ἰβήρων


 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΣΠΑΝΙΟ ΒΙΒΛΙΟ:
 

Ἀρχιμανδρίτου Ἀγαθαγγέλου Κοτρώνη, Ὁ Μοναχισμός, Ἀθῆναι 1963

Ἐπί τῇ Χιλιετηρίδι τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἄθω