ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ 2013

 ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013


ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 


ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ:

 Γέροντας Παΐσιος: Γιατί  ως  μοναχός  σκοπό  έχω...


-Γέροντα, ποιά εἶναι ἡ σωστή θέση πού πρέπει νά πάρει ὁ μοναχός στήν σημερινή δύσκολη κατάσταση:
-Κατ᾿ ἀρχάς προσευχή, ὀρθή ζωή, παράδειγμα, καί ὅταν χρειασθεῖ καί ὅπου χρειασθεῖ, νά μιλήσει.
-Δηλαδή, πρέπει ὁ μοναχός νά μιλήσει, ὅταν δοθεῖ ἀφορμή;
-Μά φυσικά!  Ἄν δέν μιλήσει ὁ μοναχός, ποιός θά μιλήσει; Ὁ μοναχός δέν ἔχει τί νά φοβηθεῖ. Οἱ ἄλλοι φοβοῦνται, μήπως τούς πετάξουν ἀπό τίς θέσεις τους. Ἐμεῖς οἱ ἀφιερωμένοι στόν Θεό, ἄν δέν τραβήξουμε μπροστά, ποιός θά τραβήξει;
Ὁ λογισμός μοῦ λέει πώς δέν θά ἀφήσει ὁ Θεός. Δέν θά ἀφήσει. Θά ξεκαθαρίσει αὐτή ἡ κατάσταση...
-Δηλαδή, Γέροντα, τί πρέπει νά κάνουμε;
-Πρῶτα νά κάνουμε δουλειά στόν ἑαυτό μας. Γιατί ὡς μοναχός σκοπό ἔχω νά διαλύσω τό ἀνθρώπινο δικό μου πνεῦμα, νά φτιάξω πρῶτα τόν ἑαυτό μου, γιά νά γίνω ἄνθρωπος πνευματικός, γιατί ἀλλιῶς δέν ἔχει νόημα ἡ ζωή μου ὡς μοναχοῦ. Ὕστερα νά μιλήσουμε μέ τρόπο, ὅταν χρειάζεται, καί ὁ Θεός θά βοηθήσει νά φέρουμε θετικά ἀποτελέσματα.
-Γέροντα, μερικοί λένε καλύτερα σιωπή καί προσευχή.
-Δέν μπορεῖς νά ἀδιαφορήσεις, ὅταν ὅλα καίγωνται γύρω σου. Πρέπει νά σβήσεις τήν φωτιά. Ὁ πόνος δέν σ᾿ ἀφήνει νά σιωπήσεις. Βέβαια, τό κυριώτερο εἶναι νά προσπαθεῖ κανείς νά ζεῖ πνευματικά, ὅσο μπορεῖ. Καί ἄν χρειασθεῖ νά πάρει σέ ἕνα σοβαρό ζήτημα κάποια θέση, θά πάρει τήν θέση πού θά ἐπιτρέψει ὁ Θεός.
Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου, Λόγοι Β΄. Πνευματική Ἀφύπνιση, ἔκδ. Ἱ. Ἡσυχαστήριο Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ὁ Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης 1999, σ. 334-335.

  
ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Σταυρός ἀπό φραγκοσυκιά στά Καυσοκαλύβια
Φωτόγραφία: Παταπίου μοναχοῦ Καυσοκαλυβίτου.
 

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ:

Τό Ἅγιον Ὄρος τοῦ Ἄθωνος 1899
Πίσω μέρος φορητῆς εἰκόνας τῶν ἁγίων Ἀναργύρων, ἔργο τοῦ ἁγιορείτου μοναχοῦ Γεωργίου ἐκ Ραχώβης. Κορυτσά Β. Ἠπείρου.


ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΣΠΑΝΙΟ ΒΙΒΛΙΟ:


 Ὀρθόδοξος Λυρική Πανοπλία, ὑπό ἀρχιμανδρίτου Παναρέτου Πολυκάρπου, 
Ἐν Ἀθήναις 1927

Σημείωση ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ: Ὁ ἀρχιμανδρίτης Πανάρετος (+ 1943) καταγόταν ἀπό τίς Ἀρχάνες Ἡρακλείου Κρήτης καί ἀσκεῖτο στήν καλύβη τῆς Μεταμορφώσεως τῆς σκήτης Καυσοκαλυβίων τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ὑπῆρξε ἄριστος ἁγιογράφος καί συνεργάτης τοῦ ἁγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως στίς ἐκδόσεις του. Περί αὐτοῦ βλ. στό βιβλίο τοῦ π. Παταπίου Καυσοκαλυβίτου, Ἁγιασμένες μορφές τῶν Καυσοκαλυβίων, σ. 211-216.


  
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ


ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ:


Γιά τήν αἰώνια μακαριότητα καί τό πῶς θά τήν ἀποκτήσεις, θά σοῦ πῶ μέ λίγα λόγια πώς, ὅπου καί νά ζεῖς, ὅπου καί νά πᾶς, πάντοτε καί σέ κάθε τόπο βρίσκεται ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ καί ἡ χάρη Του, ἀρκεῖ νά ζοῦμε μέ τό ἅγιο θέλημά Του καί νά τηροῦμε τίς ἐντολές Του.
Δέν ἁγιάζει ὁ τόπος τόν ἄνθρωπο, ἀλλά ὁ ἄνθρωπος τόν τόπο.
Γέρων  Παΐσιος (+ 1843)

Ἀπό τό βιβλίο «Ἄγνωστες ὁσιακές μορφές Ἁγιορειτῶν τοῦ 19ου αἰώνα», 
ἐκδ. Τῆνος, Ἀθήνα 1994, σ. 75.
 

 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Ἡ μονή Ἁγίου Παντελεήμονος μέ τά γραφικά κτίσματα τοῦ ὑδρόμυλού της, σέ πρῶτο ἐπίπεδο καί μέ τό λιμάνι τῆς Δάφνης καί τόν Ἄθωνα νά δεσπόζει στό τοπίο, στό βάθος.
 Φωτόγραφία: Παταπίου μοναχοῦ Καυσοκαλυβίτου.
 

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ:Περίτεχνος σιδερένιος σταυρός στό προστῶο τῆς πύλης εἰσόδου τῆς μονῆς Κουτλουμουσίου. 
Φωτογραφία Νείλου μοναχοῦ Καυσοκαλυβίτου
 

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΣΠΑΝΙΟ ΒΙΒΛΙΟ:

ΘΕΟΤΟΚΑΡΙΟΝ ὡραιότατον καί χαρμόσυνον, συγγραφέν παρά Ἀγαπίου Μοναχοῦ [τοῦ Κρητός, τοῦ Μικραγιαννανίτου] μετά πλείστης ἐπιμελείας, ἐκ τῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους βίβλων, καί τά νῦν νεωστί τυπωθέν καί διορθωθέν ὑπ᾿ αὐτοῦ, εἰς δόξαν τῆς ἀειπαρθένου κόρης καί θεομήτορος. Ἐνετίησιν ᾳχμγ’ [1643]ΑΠΡΙΛΙΟΣ


ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ:«Ὅταν κάθεται ὁ μοναχός στό κελλί του καί δέν ἀσχολεῖται μέ τούς ἄλλους, ἀλλά προσεύχεται, τότε ἔρχεται ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ μέσα του».

Γέρων Ἠρωδίων Καψαλιώτης (+ 1990).


 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ:
 

Καλωσόρισμα τῆς Ἄνοιξης στήν καλύβη τοῦ Ἁγίου Ἀκακίου τῆς Σκήτης Καυσοκαλυβίων.
  Φωτόγραφία: Παταπίου μοναχοῦ Καυσοκαλυβίτου.
 

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ:


Ὁ Παντοκράτωρ. Χρυσοκέντητος πόλος σέ ἀρχιερατικό ἄμφιο τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριάρχη Ἰωακείμ Γ΄ (+ 1912). Σκήτη Καυσοκαλυβίων.
   Φωτόγραφία: Παταπίου μοναχοῦ Καυσοκαλυβίτου
 

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΣΠΑΝΙΟ ΒΙΒΛΙΟ:


«Ἀκολουθία τοῦ Μνημοσύνου κατά τήν τάξιν τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ἐκδίδοται τό πρῶτον δαπάνῃ Σάββα ἱερομονάχου ἐκ τοῦ Ἰβηριτικοῦ Κελλίου τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων πλησίον τοῦ Πρωτάτου. 
Ἐν Ἀθήναις 1889».ΜΑΙΟΣ


ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ:

«Τό μυστήριο τῆς κατά Χριστόν ταπείνωσης εἶναι μεγάλο καί ἄρρητο.
Ἡ ψυχή πού ἀγαπᾶ, ἐπιθυμεῖ γιά κάθε ἄνθρωπο περισσότερα ἀγαθά παρά γιά τόν ἑαυτό της, καί χαίρεται νά βλέπει τούς ἄλλους νά εἶναι πιό εὐτυχισμένοι ἀπό τήν ἴδια, καί θλίβεται ὅταν τούς βλέπει νά βασανίζονται».
                                                                                                                      Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης.

 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ:

 Μερική ἄποψη τῆς Μεγίστης Λαύρας μέ τό καθολικό τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου. 
Ἀεροφωτογραφία.


ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ:Θεοτόκος ἡ Ἐλεοῦσα. Φορητή εἰκόνα διά χειρός Χατζηγεώργη μοναχοῦ. 1862.
 Εἰκονοθήκη Πρωτάτου. Ἅγιον Ὄρος.


ΙΟΥΛΙΟΣ


ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ:
 
Μόνον ὁ Θεός γνωρίζει τά πνευματικά μέτρα τῶν Ἁγίων. Οὔτε καί οἱ ἴδιοι οἱ Ἅγιοι τά γνώριζαν, διότι οἱ Ἅγιοι μόνο τίς ἁμαρτίες του μετροῦσαν καί ὄχι τά πνευματικά τους μέτρα.
Γέρων Παΐσιος Ἁγιορείτης, Ἁγιορεῖται Πατέρες καί Ἁγιορείτικα
γ΄ ἔκδ., Σουρωτή 1994, σ. 39.


 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ:Μεγίστη Λαύρα. Μερική ἄποψη τοῦ ἐσωτερικοῦ τῆς Μονῆς ἀπό τό παραπόρτι
τῆς νότιας πλευρᾶς. 
Φωτογραφία Παταπίου μοναχοῦ
 

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ:Λεπτομέρεια ἀπό τή διακόσμηση δίσκου κολλύβων τῆς Πανηγύρεως τῆς
Μεγίστης Λαύρας. Ἔργο Καυσοκαλυβιτῶν πατέρων.
 


ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΣΠΑΝΙΟ ΒΙΒΛΙΟ:
 

Γ. Παρασκευόπουλου, Τό Ἅγιον Ὄρος, 1923.
Οἱ Ἀντιπρόσωποι τῶν εἴκοσι ἱερῶν Μονῶν μετά τοῦ νομάρχου Θεσσαλονίκης Γ. Παρασκευόπουλου καί τῆς ἀκολουθίας του


ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ


ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ:


Ὁ ἐραστής τῆς νηπτικῆς ἐργασίας πρέπει νά ἔχει ὡς θεμέλιο τοῦ πνευματικοῦ του ἀγώνα τήν ταπεινοφροσύνη καί τόν συντριμμό τῆς καρδίας. Ἡ ταπεινωμένη καί ἡ συντεντριμμένη καρδία εἶναι ἀδύνατο νά μήν ἀποκτήσει ὡς «ἔνοικο» τόν Ἰησοῦ.
 ἀρχιμανδρ. Ἐφραίμ, καθηγούμενος Ἱ. Μ. Βατοπαιδίου
 περιοδικό Ὁ ὅσιος Γρηγόριος, τχ. 27 (2002), σ. 2
 

 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ:


Καλλικέλαδο ἀθωνικό ἄσμα

Φωτογραφία τοῦ μοναχοῦ Παταπίου Καυσοκαλυβίτου πού λήφθηκε στό
λαυριωτικό κελλί τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου τόν Ἰούλιο τοῦ 2012


ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ:


Ἡ Σιμωνόπετρα
Κέντημα σέ μετάξι καί ἀτλάζι. 1907. Σκευοφυλάκειο μονῆς
Σίμωνος Πέτρας


ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΣΠΑΝΙΟ ΒΙΒΛΙΟ:


Ὡρολόγιον τό Μέγα.... 
Διορθωθέν καί εἰς τρία μέρη διαιρεθέν ὑπό
Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανοῦ τοῦ Ἰμβρίου. Ἕκδοσις τρίτη


ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ


ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ:

Ὁρίζοντας τήν ἀγάπη σάν μιά ἀπό τίς βασικές συντεταγμένες τῆς πορείας τοῦ μοναχοῦ, ἀλλά καί κάθε χριστιανοῦ πού ζεῖ μέ λιτότητα καί ἐγκράτεια, ὁ μακαριστός γέρων Παΐσιος μᾶς λέγει:
«Ἡ ἀγάπη μέ τήν ἐξωτερική ἀκτημοσύνη πολύ βοηθάει γιά νά ἀποκτήσει κανείς καί τήν ἐσωτερική ἀκτημοσύνη ἀπό τά πάθη. Οἱ δύο αὐτές ἀκτημοσύνες κάνουν τόν ἄνθρωπο πλούσιο ἀπό καλωσύνη Θεοῦ».
Ὁλόκληρη ἡ ζωή τοῦ γέροντος Παϊσίου ἦταν μιά διακονία ἀγάπης. Μιᾶς ἀγάπης χωρίς σύνορα ! Γι αὐτό καί ὅσο ὁ ἥλιος θά ἀνατέλλει στή γῆ, δέν θά πάψει νά μᾶς ἐμπνέει καί νά διδάσκει πῶς ν' ἀγαποῦμε πραγματικά:
«Ἐκεῖνοι πού ἀγαποῦν ἀληθινά καί ἀγωνίζονται σωστά, ἀνέχονται μέ ἀγάπη, θυσιάζονται, στεροῦνται καί ἀναπαύουν τόν πλησίον τους, πού εἶναι ὁ Χριστός».
Τό παραπάνω κείμενο εἶναι ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίο τοῦ μοναχοῦ Παταπίου Καυσοκαλυβίτου ΑΓΙΑΣΜΕΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΩΝ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΩΝ, τό ὁποῖο κυκλοφόρησε πρόσφατα, σύν Θεῷ, σέ τρίτη ἔκδοση.


 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ:


Σταυρός στή σκήτη τῆς Ἁγίας Ἄννης.
  Φωτογραφία Παταπίου μοναχοῦ


ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ:

  Μαρμάρινη κιονοστοιχία καί πλινθόκτιστα διακοσμημένα τόξα στό προστῶο τῆς τράπεζας τῆς μονῆς Διονυσίου.
Φωτογραφία Παταπίου μοναχοῦ


ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΣΠΑΝΙΟ ΒΙΒΛΙΟ: 
Βίβλος ψυχωφελεστάτη περιέχουσα ἀποκρίσεις, διαφόροις ὑποθέσεσιν ἀνήκουσας, συγγραφεῖσα μέν παρά τῶν ὀσίων καί θεοφόρων Πατέρων ἡμῶν Βαρσανουφίου καί Ἰωάννου. Ἐπιμελῶς δέ διορθωθεῖσα καί τῇ τῶν ὁσίων βιογραφία.. παρά... Νικοδήμου Ἁγιορείτου..., Ἐνετίησιν 1816.


ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ


ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ:


Εἶπε ἁγιορείτης Γέρων: 
«Ὁ ἀσκητής εἶναι ὁ πιό κοινωνικός ἄνθρωπος, μέσω τῆς κοινωνίας του μέ τόν Θεό καί τῆς προσευχῆς γιά τόν κόσμο».
 

 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ:

 Ὁ «ἀράπης» στό κωδωνοστάσιο τῆς μονῆς Βατοπαιδίου.
Φωτογραφία Παταπίου μοναχοῦ


ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ:

 Πλινθόκτιστο διακοσμημένο ὀξυκόρυφο τόξο προστατεύει μαρμάρινη περίτεχνη κρήνη στήν αὐλή τῆς μονῆς Διονυσίου.
 Φωτογραφία Παταπίου μοναχοῦ
 

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΣΠΑΝΙΟ ΒΙΒΛΙΟ:Βιβλίον καλούμενον Θηκαράς. Περιέχον Ὕμνους τε καί Εὐχάς εἰς δόξαν τῆς ὑπερυμνήτου καί ἀδιαιρέτου Τριάδος... Νεωστί μετατυπωθέν δαπάνῃ τοῦ ἐν τῷ Ἁγίῳ Ὄρει τοῦ Ἄθωνος ἱεροῦ Κοινοβίου τοῦ Ρωσικοῦ... Ἐν Ἰασίῳ 1814.
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ


ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ:

«Ἀπό τήν ὑπομονή στίς θλίψεις διακρίνονται ὅσοι ἀγαποῦν τόν Θεό.
Ὅταν ὁ Θεός θελήσει νά βοηθήσει μία ψυχή βασανισμένη, δέν τήν ἀπαλάσσει ἀπό τίς θλίψεις, ἀλλά τῆς χαρίζει ὑπομονή.
Ὅλοι οἱ Ἅγιοι στήν θλίψη ἐδοκιμάσθηκαν καί ὄχι στήν χαρά. Καί ὁ Χριστός στούς μακαρισμούς, τήν θλίψη ἐμακάρισε καί ὄχι τήν χαρά.
Νά εὐχόμεθα ὁ Θεός νά μᾶς δίδει ὑπομονή καί ὄχι νά μᾶς πάρει τά βάσανα, γιατί αὐτά μᾶς πηγαίνουν στόν παράδεισο».
                                   Γέρων Ἐφραίμ Κατουνακιώτης


 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ:

Εἰς ὀσμήν εὐωδίας... Ἔξω ἀπό τό παρεκκλήσι τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας στή μονή Γρηγορίου.
  Φωτογραφία Παταπίου μοναχοῦ


ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ:


Σύγχρονη ἐπιδαπέδια σύνθεση μετά ψηφιδωτοῦ στήν αὐλή τῆς μονῆς Διονυσίου
Φωτογραφία Παταπίου μοναχοῦ
 

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΣΠΑΝΙΟ ΒΙΒΛΙΟ:Ἐραστής Σοφίας ὑπό τῶν θείων Γραφῶν ὁδηγούμενος, ἤτοι Εἰσήγησις Δογματική ἐκτεθεῖσα παρά τοῦ σοφολογιωτάτου Διδασκάλου κυρίου Σεργίου τοῦ Μακραίου [τοῦ Ἁγιορείτου, τοῦ ἐκ Φουρνᾶ τῶν Ἀγράφων]... Κωνσταντινούπολις 1816.